Biografia

EVA HALCZYN
-narodila sa v roku 1994 v
Kežmarku. Je absolventkou
Konzervatória v Košiciach. Od roku
2016 je študentkou na fakulte jazzu
Hudobnej akadémie v Katowiciach.
Venuje sa koncertnej, skladateľskej
aj pedagogickej činnosti.
Spolupracovala s množstvom
slovenských aj poľských
hudobníkov. Má rada jazz a jeho
fúziu s inými žánrami. Jej kariéra
jazzovej speváčky sa začala písať v
roku 2015,kedy sa zúčastnila súťaže
„Nové tváre slovenského jazzu“,kde
získala cenu za individuálny výkon.